Gudenåcentralen er dømt for videresalg af ål.

 
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 

Videresalget af godt 600 kilo fisk, først og fremmest ål, har bevirket at Gudenåcentralen, der ejer Tangeværket, er blevet idømt en bøde på 17.500,- kr. ved Retten i Viborg skriver Viborg Stiffts folkeblad den 3. februar 2011.

Gudenåcentralen er dømt for ikke at have indberettet fangsterne til Fiskeridirektoratet i perioden januar 2008 til juli 2009 og for at have solgt fangsten videre til private, men især til kroer og restauranter. Ifølge Retten i Viborg uden Gudenåcentralen havde ret til videresalg.

Gudenåcentralens direktør Robert Møller forklarede i retten, at man har solgt fangster videre, siden Tange Sø blev dannet efter etablering af Tangeværket. Det er specielt ål, der er solgt videre til restauratører.

Gudenåcentralen afgav bestillinger, og når der ikke var ål nok i Tange så, blev der købt ål ind andre steder for at kunne levere de ønskede mængder, hvilket man ikke havde autorisation til, da der så er tale om engros-virksomhed og detailhandel.

Der har også været tale om forarbejdning af fangsterne, da en ansat flåede ålene, og så overtrådte Gudenåcentralen reglerne om at indføre, iværksætte og følge en procedure for egenkontrol.

Normalt vil staten konfiskere en eventuel fortjeneste ved det ulovlige salg; men Gudenåcentralen har dog fået lov til at beholde de 75.000,- kr., der er tjent på det ulovlige videresalg.

 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk