Østersølaksen fremtid til debat  
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 

Torsdag den 24. marts blev der afholdt et stort anlagt møde i Mörrum vedrørende Østersølaksens fremtid. Den kedelige baggrund var de chokerende tal for lakseopgangen, der blandt andet i Mörrumsåen kun var på 10 % af opgangen i 2009, der allerede var decimeret i forhold til sæsonen 2008.

De elve der klarede sig bedst var Byske Älv og Lögde Älv i Västerbottens Län, der kun oplevede en nedgang på 50 % i forhold til 2009 sæsonen. Selv de to vigtigste gydeelve for Østersølaksen, nemlig Kalix Älv og Torne Älv oplevede kraftig nedgang i antallet af opgangsfisk. Disse elve har stor betydning for antallet af Østersølaks, da 45 % af alle fangne laks i Østersøen stammer fra de to nordligste lakseførende elve i Sverige.

Det er ikke bare de svenske elve der er ramt af den kraftige nedgang i antallet af opgangslaks. Desværre ses den samme tendens i alle de lakseførende vandløb der løber ud i Den Botniske Bugt og Østersøen

 
         
 

Andre særdeles alarmerende tal fortalte mødedeltagerne, at overlevelsen blandt de unge laks ude i Østersøen de sidste år har været nede under 3 %. Et katastrofalt lavt tal som ingen rigtig kunne give en fornuftig forklaring på.

Til mødet var der repræsentanter fra Sportsfiskarna (det svenske sportsfiskerforbund), Sveriges Lantbruksuniversitet – Umeå, Sveaskog, Mörrums Kronolaxfiske,  Fiskeriverket (det svenske fiskeridirektorat) – Fervandslaboratoriet samt afdelingen for ressourceforvaltning, Centraladministrationen og fiskejournalisten Mikael Frödin.

Sammensætning af panelet gjorde klart, at der var tale om en alvorlig sag, og det bedste ved mødet var at alle i panelet var enige om at nedgangen i lakseopgangen er yderst alvorlig, og der skal gøres noget hurtigst muligt.

 
         
 

En af de klareste udtalelser på mødet fremkom Joachim Ollén, formand for Sportsfiskarna, da han udtalte at sportsfiskerturismen er det nye fiskerierhverv, specielt når det gælder laks og havørred, og henviste til det store beløb fiskeriet i Mörrumsåen generer i lokalsamfundet Mörrum. Mörrums Kronolaxfiske sælger fiskekort for 4,5 millioner svenske kroner årligt; men beregninger viser at afkastet for byen Mörrum udgør mellem 45 – 60 millioner svensker kroner om året (cirka 51 millioner danske kroner).

 

 
         
 

Fiskejournalisten Mikael Frödin var i sit indlæg inde på at tallet for den totale omsætning for lokalområdet snarere var 100 millioner svenske kroner per år. Mikael Frödin gjorde sig kraftigt til talsmand for at man skulle indføre catch & release på laksene i Sverige. Et synspunkt der blev kraftigt støttet af Nigel Griffiths fra Mörrum Fishing Association. Men hertil var der flere der indvendte at mere end 60 % af de fangne fisk i Mörrum allerede genudsættes, samtidigt med at flere var bange for at det ville skabe en kraftig nedgang i antallet af besøgende sportsfiskere ved de forskellige elve.

Desuden ligger laksesæsonen i periode, hvor Mörrumsåen har tendens til at blive meget varm, hvilket nedsætter laksens overlevelses chancer meget betydeligt.

Generelt er der krise i alle lakseelvene rundt om Østesøen. Finske tal fra et par nordlige lakseelve viser samme katastrofale nedgang, som det er tilfældet i de svenske elve, og rapporter fra andre lakseførende vandløb med udløb i Østersøen, giver ingen grund til optimisme.

 
         
 

Desuden er antallet af svenske lakseelve gennem det seneste århundrede gået fra 50 elve med opgang af laks til de nuværende 12, som altså lige nu er i dyb krise.

Specielt langs de nordligste lakseelve som Kalix Älv, Torne Älv og Byske Älv er gennem de senere år foretaget meget store investeringer i lystfiskerturismen. Penge mange af aktørerne nu frygter vil være spildt i takt med at laksen forsvinder fra elvene.

 
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk