Omsætningsforbud af fangst for lyst- & fritidsfiskere  
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Georginas sider

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 

Lyst- og fritidsfiskere må ikke sælge deres fangst. Der gælder med andre ord et omsætningsforbud. Fangsten er kun til eget forbrug. Salg af egen fangst er forbeholdt personer eller selskaber, der er registreret som berettigede til at drive erhvervsmæssigt fiskeri samt af Fødevareregionerne er godkendt til handel med fisk.

Omsætningsforbuddet skyldes også et hensyn til fiskebestandene. Lyst- og fritidsfiskere har et medansvar for et bæredygtigt fiskeri, så fiskebestandene bevares.

Kontrolbesøget hos denne fritidsfisker ligger i forlængelse af sommerens kontrolaktion mod ulovlig omsætning af lyst- og fritidsfiskernes fangster.

Læs nyheden her

 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk