Stop for laksefiskeri i Østersøen  
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Georginas sider

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 Havnens Lystfiskere

 Lystfiskeriets Dag Årh

 

 

20.december kom meddelelsen om at Hav Och Vatten Myndigheten i Sverige stoppede for fiskeriet efter laks i Østersøen.

Budskabet var næsten for godt til at være sandt, og snart begyndte telefonen at kime. Gode venner indenfor laksefiskeriet fra nord til syd i Sverige ville lige sikre sig, at budskabet var nået frem og ville dele deres glædelige overraskelse med andre.

Det var det nye Hav och Vatten Myndigheden (efterfølgende – HaV), der stod som udsender af beslutningen. HaV er en sammenslutning af flere tidligere selvstændige statslige institutioner herunder Fiskeriverket, og startede sin virksomhed den 1. juli 2011.

 
         
 

HaV’s begrundelse for at afslutte fiskeriet på åbent hav skal ses på baggrund af flere forskellige faktorer, der havde haft en særdeles negativ indvirken på den svenske bestand af østersølaks.

For nuværende er der kun 20 elve tilbage med opgang af laks. Fra Mörrumsåen i syd og op til det store sammenhængende system Torne Älv og Kalix Älv på grænsen til Finland, og alle elvene havde oplevet nedgange i opvandring i 2010 på op mod 90 % af antallet af laks i forhold til 2009. Der altså tale om sårbare laksebestande, der bør beskyttes.

 
         
 

Ude i Østersøen blandes bestanden af vilde og opdrættede laks, inden de efter nogle års opvækst igen vandrer op i de elve, hvor de engang blev udklækket. Men fiskeriet med langliner ude til havs, skelner ikke mellem opdrættede og vilde laks. Og der skelnes heller ikke på om laksen kommer fra stærkere bestande, eller fra elve hvor laksebestanden er meget truet.

Mange troede, at da fiskeriet med drivgarn blev forbudt for nogle år siden, så ville lakseopgangen i elvene igen vokse. Faktisk så skelner langlinerne ikke mellem store og små laks, hvilket betød at fiskeriet efter de såkaldte lakskalve (sommerlaks med opgang fra slutningen af juni og frem til midten af august) i Mörrumsåen totalt ophørte gennem de sidste par sæsoner.

  
 
         
 

Så ved at begrænse fiskeriet til områder nær elvenes udmunding med fælder der fanger laksene levende håber HaV bedre at kunne beskytte de sårbare laksebestande.

Allerede her i 2012 har EU besluttet at formindske den svenske kvote i Østersøen med 51 %, og af den tilbage værende kvote skal de 60 % tilgå fiskeriet med fælder i det nordligste Sverige. I grove træk er nordspidsen af øen Gotland grænsen mellem den nordlige og sydlige Østersø. Det indebærer at de omkring 100 der fisker med fælder kan forsætte i større eller mindre udstrækning; mens de 10 virksomheder, der fisker i den sydlige del af Østersøen, helt skal ophøre med fiskeriet fra den 1. januar 2013. Det forlyder nu at de omtalte 10 virksomheder på nuværende tidspunkt har fanget halvdelen af den tildelte kvote.

 
 

Der er gennem de seneste tyve år foretaget store investeringer i udviklingen af fisketurismen i Norrland og her er man lettet over at nedgangen i lakseopgangen nu stoppes og forhåbentlig bliver bedre fremover. Mange lokalsamfund er meget afhængige af udviklingen i laksefiskeriet. Byer som Byske ved Byske Älv længst mod nord i Västerbottens Län og Mörrum ved Mörrumsåen i Blekinge er tydelige eksempler på at lokalsamfundet som helhed har mærket nedgangen i laksefiskeriet på økonomien.

I Mörrum er der gennem de seneste år opstået stor forståelse for at fiskeriet i Mörrumsåen spiller meget ind på lokalsamfundets økonomi. I nyhedsbrevet Mörrum News var det både udlejere af overnatning, grejforhandlere, lokale supermarkeder med flere der stod sammen om forsøget for at bevare laksefiskeriet i Mörrumsåen. Sågar pølsemanden oppe på hjørnet lod sig afbilde med en hot dog i den ene hånd og en tohånds fluestang i den anden for at gøre opmærksom på, at færre fiskere betød færre solgte hot dogs.

 
     
 

Allerede inden HaV kom med indgrebet mod laksefiskeriet til havs den 20. december 2011, havde handelsstandsforeningen i Mörrum den 7. december henvendt sig til HaV og udtrykt deres fulde støtte til forslaget.

Baggrunden er da også mere end dyster. Fra slutningen af 90’erne er antallet af solgte fiskekort faldet fra 18.000 til 8000 i 2011. Nedgangen i antallet af solgte fiskekort er på mere end 20 % bare mellem 2010 og 2011. Der er altså tale om meget store beløb som lokalsamfundet Mörrum og den svenske stat er gået glip af gennem årene. Det er ikke bare lystfiskere der tiltrækkes af Mörrumsåen, den tidligere Pladschef Percy Assarsson anslog at der på en premiereweekend sidst marts passerede op mod 12.000 børn og voksne forbi området ved Laxens Hus.

Handelsstandsforeningen i Mörrum foreslår derfor at al kommercielt fiskeri omkring Mörrumsåens munding stoppes, da der helt klart er tale om en særdeles sårbar laksebestand i åen, indtil opgangen af laks har opnået en bæredygtig bestand. Ydermere foreslår handelsstandsforeningen at der laves yderligere fredninger omkring mundingen.

Lars Therkildsen, der driver Fiskeshopen i Mörrum, mener at de tiltag, der nu er trådt i værk i løbet af en kort årrække vil betyde mindst 800 flere laks om året i Mörrumsåen; men netop nu krydses der fingre overalt langs i elvene ved Østersøen, for at nedgangen i lakseopgangen nu endelig stoppes.

 
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk