Kraftværket Marieberg, Svängsta skal rives ned  
           

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Georginas sider

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

 Havnens Lystfiskere

 

Sveaskogs pressemeddelelse vedrørende kraftværket Marieberg

I flera år har diskussionerna mellan Länsstyrelsen, Sveaskog och Eon om att lägga nervattenkraftverket närmast havet i Mörrumsån pågått.

Nu har diskussionerna gett resultat. 2017 kommer vattenkraftverket att läggas ner och dammen kommer att rivas.

– Eon, som äger vattenkraftverket, och Sveaskog har hela tiden varit överens om sakfrågan. Dammen behöver rivas, eftersom den inte varit bra för fisket. Däremot har vi inte kunnat hitta en lösning på hur det ska kunna ske, säger Ola Söderdahl.

Det är nämligen inte bara att riva ett vattenkraftverk, frågan är självklart mer komplex än så. Men tack vare öppna och konstruktiva diskussioner har parterna närmat sig en lösning, sakta med säkert.

 
         
 

Och nu är beslutet fattat. 2017 kommer dammen att rivas.

– Vattenkraftverk är naturligtvis bra på många sätt, men just den här anläggningen ligger närmast havet. När den nu rivs får lax och öring större möjligheter att leka, och på sikt kommer det att resultera i tusentals flera fiskar, konstaterar Ola Söderdahl.

För Mörrumsån och den lilla byn Svängsta betyder Sveaskogs Kronolaxfiske mycket. Kanske är det till och med så att det är tack vare fiskesatsningen som byn lever kvar.

– Sportfisket här har inneburit för entreprenörer och småföretagare. Trots att byn är så pass liten har mängder av småföretag poppat upp i anknytning till fisket: Här finns en boendeanläggning, restauranger, sportfiskebutik. Dessutom ger fisketurismen underlag för både ICA och Konsum, kiosk och två pizzerior, säger Ola Söderdahl.

Ola Söderdahl ser diskussionerna med Eon och den ytterligare satsningen på Mörrums Kronolaxfiske som lika stora delar landsbygdsprojekt som miljöprojekt.

– Blekinge har över lag en hög ungdomsarbetslöshet. Det här ger möjligheter för ungdomar att slussas in i arbetslivet.

I dagarna tar tillståndsprocessen hos mark- och miljödomstolen vid. För även om parterna, Sveaskog och Eon, är överens om att riva vattenkraftverket, behövs ett formellt beslut om att lägga ner kraftverket. När det är gjort börjar nermonteringen av dammen, något som beräknas vara klart 2017.

– Satsningen innebär att sportfisket här, som redan är av toppklass nu ökar ytterligare i kvalitet, något som i sin tur kommer att dra till sig fler besökare, säger Ola Söderdahl.

 

E.ON.'s pressemedelelse

Mariebergs kraftverk i Mörrumsån, som ägs av E.ON, kommer att rivas i syfte att förbättra fiskvandringen och den biologisk mångfalden i ån. Projektet kommer till stånd genom ett gemensamt initiativ från E.ON, Länsstyrelsen i Blekinge län, Karlshamn kommun och Sveaskog.

Genom att Mariebergs kraftverk tas bort öppnas Mörrumsån hela sträckan från havet till fiskvägarna vid kraftverken i Hemsjö. Detta kommer att förbättra förutsättningarna för fiskvandring och reproduktion samt den biologiska mångfalden i stort.

I höst kommer E.ON att genomföra samrådsmöten med närboende, myndigheter, lokala organisationer och andra intressenter, samt ta fram de underlag som krävs för att söka tillstånd om en utrivning hos Mark- och miljödomstolen. En utrivning kan ske tidigast under 2017.

- Det här är en åtgärd som ligger helt i linje med den nationella strategin för miljöåtgärder i vattenkraften som Havs- och Vattenmyndigheten och Energimyndigheten tagit fram, och som vi ställer oss bakom, berättar Torbjörn Tärnhuvud, vd E.ON Vattenkraft. Med en relativt liten minskning av förnybar elproduktion kan vi åstadkomma stor miljönytta.

-Vi är mycket glada för detta initiativ, säger landshövding Berit Andnor Bylund. Att låta vattnet rinna fritt förbi Svängsta innebär en bättre förvaltning av Mörrumsåns ekosystemtjänster i form av naturvärden, rekreation och fiske.

- Rivningen av dammen betyder oerhört mycket för fisketillgången i Mörrumsån. Vi talar om 100-tals fler laxfiskar som nu kan leka, och ett betydande antal fler smolt, det blir ett rejält tillskott av fisk. Detta är julafton både för fisken och sportfiskarna, säger Ola Söderdahl, platschef på Mörrum Kronolaxfiske.

- Att en miljöförbättrande åtgärd av den här storleken är på gång i vår kommun är oerhört glädjande, säger Marco Gustavsson, landsbygdssamordnare på Karlshamn kommun. Mörrumsån har en enorm betydelse för kommunen och detta initiativ kommer ha mycket positiva effekter på fisket och friluftslivet för våra invånare och besökare.

Mörrumsån är ett vattendrag med stora naturvärden och anses av många vara ett av Europas bästa sportfiskevatten för lax och havsöring. Flera miljöåtgärder har redan gjorts i E.ONs kraftverk i ån, bland annat har omlöp byggts förbi Hemsjö Övre och Nedre kraftverk som ligger direkt uppströms Marieberg. Med utrivningen av Mariebergs kraftverk kommer effekten av dessa åtgärder att förstärkas till förmån för hela ån.

 
         
     
         
     
         
     
         
     
         
         
         
         
         
         
    Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk