Majfluer i utide - Søndag den 17. maj 2008
         

 Aktuelt nyt

 Laurits Flowbinner

 Artikler

 Billeder

 Fiskerejser

 Fluebinding

 Fluer

 Foredrag

 Guidning

 Kasteinstruktion

 Konsulent

 Links

 Grejanmeldelser

 Bøger & film

 Miljø & vandpleje

  Majfluer i utide

Lørdag den 17. maj lagde Georgina og Laurits vejen fobi Kongeåen ved Vejen.

Vi skulle hente fluebinderen Henrik Kure, der skulle binde fluer ved arrangementet Lystfiskeriets Dag på Århus Havn, og ville lige fiske nogle timer i Kongeåen.

Her fik vi et mindre chok. - Åen flød med klækkende majfluer. Alt for tidligt. I alle fald havde vi sammenlagt kun to majflueimitationerne i æskerne.

 
     
  Vi parkerede ved Skodborghus og gik opstrøms til sandbankerne nord for Skodborghus. Her var det vi fik øje på de mange majfluer på vandet.

Der var også ringende fisk; men der var ingen rigtig store imellem. Et par mindre regnbueørreder fisk blev landet nederst på stryget. Og efter en halv times fiskeri gik vi opstrøms mod Knagemøllen.

Her traf Laurits fluebinderen Niels Werner Pedersen, Lunderskov. Han og en fiskekammerat havde fisket nedstrøms fra Knagemøllen, og Niels Verner havde fanget en bækørred omkring de 40 cm., der var blevet genudsat. Ved svinget hvor de mødtes ringede et par pæne fisk og det lykkedes Niels Verner at lokke en pæn fisk til at tage fluen; men den slap straks af krogen.

 

Niels Verner og fiskemakkeren var i samme dilemma som os. De havde næsten heller ingen majflueimitationer med til åen.

 
     
  Efter en lang hyggelig sludder, gik Laurits tilbage til Georgina, der fiskede længere nedstrøms. Hun havde fået flere fisk; men ingen af en ordentlig størrelse til at tage med hjem.

Georgina havde som sædvanligt eksperimenteret meget med fluevalget og brugte Nelson Caddis for at bare nogenlunde imitere størrelsen på majfluerne

 
     
  Vinden begyndte at bide mere og mere i takt med at solen sank i horisonten, så Laurits søgte læ nede ved Sandbanken.

Normalt huser den store ask lige opstrøms stryget ved Sandbanken. Så Laurits sendte en lille str. 14 Red Tag Palmer bundet på en kortskaftet caddiskrog og monteret med et tungstenshovede ind under grenene. allerede i første kast var der bid.

Det blev hurtigt klart at fisken ikke var nogen kæmpe; men alligevel gav den en forbavsende god fight i forhold til størrelsen.

Det viste sig at være en stalling lige over 30 cm. - Det var den mest fede stalling Laurits havde set i forhold til størrelsen

 
     
  I en samtale med Biolog Kaare M. Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund næste dag, mente Kaare at majfluerne var mindst ti dage for tidligt fremme i forhold til normale år.

Det stemmer jo ganske godt overens med Laurits' opfattelse af at skal man være sikker på at træffe majfluer i Kongeåen er Grundlovsdag den 5. juni en rigtig god at forsøge sig dernede.

 
     
   

Laurits Flowbinner - Laurits@flowbinner.dk